Datum: 8/6/2016
Lokacija: filmski-gusti-na-teslinoj-terasi
Opis: Terasa kina Tesla, jedna od tri lokacije ovogodišnjeg izdanja Mediteranskog filma Split, 7. je lipnja ugostila brojnu publiku koja je mogla pogledati čak šest kratkih filmova. Atmosferu je zabilježila Jelena Katavić.