Datum: 19/2/2015
Lokacija: Donja Kaštela
Opis: U utorak, 17. veljače, održan je veliki Donjokaštelanski krnjeval u organizaciju KKU Poklade, a stotine sudionika pratila je brojna publika.