Datum: 5/6/2016
Lokacija: Split, Riva, Peristil
Opis: U ovogodišnjem vikend-điru fotograf Željko Šunjić uhvatio je i Dioklecijana kako pozdravlja obični puk - oduševljene turiste.