Datum: 16/4/2016
Lokacija: Split, Legend's bar
Opis: Sinjski bendovi Darkvud i Shewa nastupili su u splitskom klubu Legends. Atmosferu je zabilježila Jelena Katavić.