Datum: 23/4/2016
Lokacija: Split, Peristil, Voćni trg, Pjaca
Opis: U sklopu Noći knjige koja se obilježila 22. travnja, u Splitu je na Peristilu, Pjaci i Voćnom trgu održano javno čitanje ulomka iz „Eseja o vječnom fašizmu“ Umberta Eca. Time se htjela poslati jasna poruka da nema pristajanja na netoleranciju, mržnju i relativiziranje ustaškog režima i rasnih zločina motiviranih nacionalizmom.