Ana u Guatemali

Povratak na album
Ana u Guatemali

Tvrđava san Felipe de Lara nalazi se dodirnoj točki rijeke Rio Dulce i jezera Izabal. Sagrađena je u 16. stoljeću i služila je španjolcima za obranu od pirata, najviše engleskih

Ana u Guatemali Ana u Guatemali Ana u Guatemali Ana u Guatemali Ana u Guatemali