Datum: 9/8/2016
Lokacija: Split, Meštrovićeve Crikvine
Opis: Ansambl acoustic project nastupio je 8. kolovoza u Meštrovićevim Crikvinama, u sklopu 62. Splitskog ljeta.