Datum: 22/12/2016
Lokacija: Split, Dom mladih
Opis: Kulturna alternativa mladih Hram organizirala je svoj 16. Cabaret. Izvođači su u Domu mladih u Splitu pokazali svoja umijeća, a sve je zabilježila Jelena Katavić.