Ocijeni: + -

Koja je najveća zatvorska kazna?

U brošuri "100 pitanja o europskim integracijama“ u izdanju Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija potražili smo odgovor na pitanje - koja je, prema kaznenom zakonu EU, najviša kazna koju okrivljenik može dobiti.

 
Ocijeni: + -

Ovisi o državi - smrtne nema, ali ima doživotne.

Europska unija nema jedinstven kazneni zakon, a odgovor na pitanje koja je najviša kazna u pojedinoj državi članici koju okrivljenik može dobiti ovisi o propisima svake od njih. Važno je napomenuti da smrtna kazna ne postoji ni u jednoj od zemalja Unije, ali da je velik broj država članica zadržao kaznu doživotnog zatvora premda se ona u praksi vrlo rijetko izriče. 

Odgovorio: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, dana: 20/2/2012.
Čekali smo: 0 dana
 


EU Ovaj projekt financira EU Poslušaj priloge Euformiraj se!