Ocijeni: + -

Uvoz automobila nakon ulaska

Da li već od 01. srpnja vrijede nova pravila pri uvozu automobila iz drugih europskih zemalja u Hrvatsku?

Pitali smo:
 
Ocijeni: + -

Bez carinskih formalnosti, ali...

Nakon ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije unos rabljenih automobila iz država članica EU će se odvijati bez carinskih formalnosti. Međutim, sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/2013) da bi se ta vozila mogla registrirati u RH-a na njih se mora platiti posebni porez (trošarina). Građani će Carinskoj upravi biti u obvezi podnijeti poreznu prijavu najkasnije 15 dana od dana unosa rabljenog automobila u RH, a posebni porez će se utvrditi na temelju postotka od tržišne cijene (vrijednost rabljenog automobila na hrvatskom tržištu) kao vrijednosni kriterij i postotka od tržišne cijene ovisno o emisiji CO2, kao ekološki kriterij, pri čemu će se dobiveni iznosi zbrajati. Carinska uprava utvrđuje tržišnu cijenu (poreznu osnovicu), a nezadovoljni građani mogu zatražiti dodatnu procjenu stalnog sudskog vještaka ili procjenitelja. Za automobile koji se u smislu Direktive i Zakona o PDV-u smatraju novim (automobili za koje od prve isporuke nije prošlo više od šest mjeseci i koji nisu prešli više od 6000 km) građani će uz posebni porez morati platiti i pdv-e u RH.

Na web stranicama Carinske uprave (na linku i linku) obavljeni su tekstovi važećeg Zakona kao i Zakona koji će s danom ulaska u EU stupiti na snagu te da su u njima razvidni svi taksacijski elementi na koje vas u cijelosti upućujemo.

Vezano uz opći sadržaj propisa koji stupa na snagu s danom ulaska u EU upućujemo na sadržaj informacije za medije vezano uz donošenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji je dostupan na linku.

Bilo koje transakcije, dakle i kupoprodaja robe između osoba s područja Europske unije ne smatra se uvozom, te se na dopremu i potom eventualne obveze plaćanja davanja ne primjenjuju carinske procedure i carinjenje.
Da li će se na takve transakcije primjenjivati porezni propisi, ovisiti će o sadržaju novog Zakona o PDV-u, kojeg priprema Porezna uprava. Stoga vas za dodatna pojašnjenja vezana za plaćanje PDV-a upućujemo da se obratite Poreznoj upravi (link).

Odgovorio: Info zona, dana: 6/6/2013.
Čekali smo: 1 dan
 
Ocijeni: + -

Ovako se računa posebni porez...

Stiven Vladislavić, pročelnika Područnog carinskog ureda Split Carinske uprave, nam je putem servisa Žugaj! dao odgovor koji je korisno dodati odgovoru na gore postavljeno pitanje.

Sukladno Zakonu posebni porez na motorna vozila plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila prema tablici 1 u prilogu i postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida izraženo u gramima po kilometru prema tablicama 2 ili 3 u prilogu, ovisno o vrsti goriv koje vozilo koristi za promet, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.

Odgovor u cijelosti možete pročitati u prilogu.

Prezumi privitak: 2013-09-23-2013-09-23-unos_vozila.pdf
Vrsta: pdf | Veličina: 1944 KB
Odgovorio: Info zona, dana: 23/9/2013.
Čekali smo: 110 dana
 


EU Ovaj projekt financira EU Poslušaj priloge Euformiraj se!