Ocijeni: + -

Stipendija: porezna olakšica i Erasmus

Trebaš li prestati biti porezna olakšica roditeljima zbog primanja stipendije? Smiješ li uz Erasmus stipendiju primate i stipendiju Grada?

 
Ocijeni: + -

Stipendija je primitak, a gradska stipendija može uz Erasmus

Vezano uz aktualni program Erasmus+ šaljem dodatno objašnjenje za Erasmus mjesečnu financijsku potporu. Dakle, Erasmus mjesečne financijske potpore potpore jesu neoporezive, ali se tretiraju kao primitak. Važno je o navedenome obavijestiti roditelje ili staratelje koji koriste poreznu olakšicu na ime studenta kao uzdržavanog člana.

Naime, prema hrvatskim propisima o porezu na dohodak, uzdržavani član obitelji koji u tijeku jedne godine ostvari primitak veći od 10.800,00 kn ne može zadržati status uzdržavanog člana. Ako uzdržavani član prijeđe svotu od 10.800 kn roditelj - staratelj je obvezan izmijeniti podatke na PK obrascu i ne može koristiti uvećanje osobnog odbitka za uzdržavanog člana za cijelu godinu.

Studenti Sveučilišta u Splitu mogu nastaviti primati gradsku, državnu i sl. stipendije za vrijeme Erasmus studijskog boravka ili stručne prakse, ali ne smiju primati financijsku potporu u istu svrhu iz nekog od programa financiranja EU jer bi u tom slučaju došlo do dvostrukog financiranja. Prilikom odlaska na Erasmus studenti ne primaju stipendiju u klasičnoj formi nego mjesečnu financijsku potporu koja bi im trebala olakšati život i studiranje u inozemstvu i sukladno navedenom nema razloga da im se ukinu gradske, državne ili druge stipendije dok su na mobilnosti.

--
Lijep pozdrav,
Sanja Mikačić
Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilište u Splitu

Odgovorio: Sveučilište u Splitu - Ured za međunarodnu suradnju, dana: 6/5/2014.
Čekali smo: 0 dana
 


EU Ovaj projekt financira EU Poslušaj priloge Euformiraj se!