Ocijeni: + -

Regionalizacija Hrvatske

U medijima čitamo i slušamo o podijeli Hrvatske na dvije statističke regije- Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku. Ono što mene zanima je hoće li će te regije, ukoliko se ostvari ta ideja, imati svoja administrativna sjedišta i, ako da, koji gradovi će to biti i na temelju čega će se donijeti ta odluka?

 
Ocijeni: + -

Statistika i administracija

Republika Hrvatska je podijeljena na dvije statističke regije za potrebe korištenja financijskih sredstava iz pretpristupnog fonda Europske unije odnosno kasnijeg korištenje sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova Unije.

Dakle, radi se o statističkoj a ne administrativnoj podjeli Hrvatske na dvije regije – Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku. Kako nije riječ o novom administrativnom ustroju Hrvatske, ove statističke regije neće imati svoja sjedišta.

Odgovorio: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dana: 4/9/2012.
Čekali smo: 1 dan
 


EU Ovaj projekt financira EU Poslušaj priloge Euformiraj se!