Ocijeni: + -

Zabrana pušenja u EU

 Hoće li ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju utjecati na sadašnji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda- popularno nazvan i Zakon o zabrani pušenja?

Pitali smo:
 
Ocijeni: + -

Bit ćemo obaviješteni

 Vezano za moguće promjene Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda («Narodne novine» broj 125/08, 55/09 – ispravak i 118/09) sva javnost i zainteresirana javnost bit će pravovremeno obaviještena sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009).

Odgovorio: Ministarstvo zdravlja, dana: 25/9/2012.
Čekali smo: 0 dana
 


EU Ovaj projekt financira EU Poslušaj priloge Euformiraj se!