Ocijeni: + -

Kolektivni ugovor

Postoje li direktive od strane Europske komisije zemljama koje su na putu članstva u Europsku uniju (preciznije Hrvatskoj) a koje se tiču Zakona o radu i prava zajamčenih postojećim Kolektivnim ugovorom?

 
Ocijeni: + -

Nema utjecaja

Poštovani,

ovime potvrđujemo da sve direktive Europskog zakona o radu (EU labour law directives) postaju primjenjive dana 01. srpnja 2013. ratifikacijom Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju od strane svih zemalja članica Europske unije.

Do tog dana Republika Hrvatska trebala je usvojiti mjere potrebne za provedbu navedenih direktiva koje sadrže minimalne zahtjeve. Pod uvjetom da su ti minimalni zahtjevi ispunjeni, primjena navedenih direktiva neće imati utjecaja na postojeće kolektivne ugovore u Hrvatskoj. Direktive Europskog zakona o radu možete pronaći na web stranici Europske komisije.

Muriel Guin,
Head of Unit
European Commision

 


EU Ovaj projekt financira EU Poslušaj priloge Euformiraj se!