Ocijeni: + -

Nostrifikacija diploma

Hoće li nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za upis u radnu knjižicu i dalje biti potrebno nostrificirati diplome izdane od strane sveučilišta iz zemalja Europske unije? Hoće li se isto pravilo primjenjivati automatski i na sve EU diplome izdane prije službenog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju?

 


EU Ovaj projekt financira EU Poslušaj priloge Euformiraj se!